Affluenza alle urne


AFFLUENZA ALLE URNE Menu di navigazione COMUNE


AFFLUENZA ALLE URNE SABATO 12.05.2004 ORE 18.45 - ELEZIONI EUROPEE 2004
ISCRITTI
MASCHI
ISCRITTI
FEMMINE
TOTALE
ISCRITTI
VOTANTI
TOTALI
PERCENTUALE DATO Nazionale
50374 56869 107243 8184 7.63 % ---

AFFLUENZA ALLE URNE SABATO 12.05.2004 ORE 22.00 - ELEZIONI EUROPEE 2004
ISCRITTI
MASCHI
ISCRITTI
FEMMINE
TOTALE
ISCRITTI
VOTANTI
TOTALI
PERCENTUALE DATO Nazionale
50415 56869 107284 15663 14.60 % 20.4 %

AFFLUENZA ALLE URNE DOMENICA 13.05.2004 ORE 11.45 - ELEZIONI EUROPEE 2004
ISCRITTI
MASCHI
ISCRITTI
FEMMINE
TOTALE
ISCRITTI
VOTANTI
TOTALI
PERCENTUALE DATI Nazionali
50415 56869 107284 28047 26.14 % 33.1 %

AFFLUENZA ALLE URNE DOMENICA 13.05.2004 ORE 18.45 - ELEZIONI EUROPEE 2004
ISCRITTI
MASCHI
ISCRITTI
FEMMINE
TOTALE
ISCRITTI
VOTANTI
TOTALI
PERCENTUALE DATI Nazionali
50453 56881 107334 56561 52.70 % 58,6 %


AFFLUENZA ALLE URNE DEFINITIVO - ELEZIONI EUROPEE 2004
ISCRITTI
MASCHI
ISCRITTI
FEMMINE
TOTALE
ISCRITTI
VOTANTI
MASCHI
VOTANTI
FEMMINE
VOTANTI
TOTALI
PERCENTUALE DATI Nazionali
50453 56943 107396 35787 38433 74220 69.11 % 73,10 %
 HOME PAGE